Platelet Rich Plasma

(plasma s obsahem krevních destiček)


Plazma se získává z vlastní krve. Po její aplikaci se uvolňují růstové faktory z krevních destiček a stimuluje se jejich aktivita. Je podpořena tvorba kolagenu, urychlena regenerace kůže a hojení po různých zákrocích. Vzhledem k tomu, že krev je vlastní, nehrozí riziko přenosu infekce. Zákrok se provádí ambulantně. Na vlastní plasmu není alergie. Nepracuje se s látkami, které by byly cizí pro organismus. Hlavním výsledkem je projasnění pokožky, regenerace tkáně, vyhlazení nerovností kožního povrchu, zlepšení jeho elasticity. Metodu je možno kombinovat s jinými zákroky. Je bez rizika předávkování a s minimálním omezením pro klienta. PRP metoda je vhodná i pro revitalizaci vlasových kořínků.


Provedení zákroku

Během ošetření se odebere 20 ml krve klienta, poté se připraví potřebný roztok, který je aplikován injekčně do kůže.

Po zákroku

V místě aplikace je viditelné tečkovité krvácení, může být přítomný hematom (modřina), mírný otok. Omezení po zákroku není žádné.