MUDr. Petr Velčevský  

 

Vzdělání

 • Specializovaná způsobilost (dříve atestace 2. stupně) z oboru dermatovenerologie (2011)

 • Promoce na 2. Lékařské fakultě UK v Praze (2006)

 • Odborná stáž, Perth, Austrálie (2000-2001)

Praxe

 • Dermatovenerologická klinika 1. LF UK v Praze - ambulantní specialista v oblasti laserové a fotodynamické terapie (2006-2011)

 • Lasermed 2011-2017

 • Publikační činnost v odborné literatuře

 • Školicí a přednášková činnost

Členství v odborných společnostech

 • Dermatovenerologická společnost ČLS JEP

 • Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Certifikace

 • certifikáty k aplikaci výplňových materiálů

 • certifikát k aplikaci botulotoxinu

 • certifikát k provádění chemického peelingu

 • certifikát k provádění mesoterapie

 • certifikáty k práci s laserovými přístroji

 • certifikát k práci s mesonitěmi Monsoon

 • certifikát k provádění niťového liftingu Aptos

MUDr. Patrik Havlán, MBA

Vzdělání a zaměstnání

2021 - dosud - LaserDerm s.r.o. - ambulance dermatologie, Praha 2

2022 - MBA studium, EDU Effective - Coaching, Mentoring and Leadership

2020 - dosud - Beautyshape clinic - korektivní dermatologie, Praha 2

2019 - dosud - uLékaře - internetová poradna, dermatoskopické vyšetřování ve firmách

2021 - první atestace z dermatovenerologie (zkouška z kmene)

2020 - 2021 - DermaEve s.r.o. - akreditovaná dermatologická ambulance, Rakovník

2018 - 2020 - Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Dermatovenerologické oddělení

2018 - BIOCEV AVČR - Laboratoř inženýrství vazebných ligandů - Ovlivnění dráhy IL- 23/IL-17 pomocí REX ligandů vázaných na nanovlákna

2018 - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Všeobecné lékařství 2011 - Gymnázium Rokycany

Vědecká činnost, semináře, kongresy

Pravidelná účast na přednáškách a kongresech ČDS JEP a ČAD

Havlán P., Císařová K., Čepelová E.: Tvrdé noduly na skrotu, Česko - slovenská dermatologie č. 5, rok 2021, ročník 96.

1. 12. 2021 - Kurz injekční aplikace Stylage, MUDr. Terzijská, Praha 29. 11. 2021 - Hands on APTOS praktický kurz niťového liftingu, Praha 21. 10. 2021 - LG Chem Yvoire Workshop injekčních výplní, Praha
9. 9. 2021 - APTOS kurz aplikace liftingových nití, Praha

13. 6. 2021 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

8. 6. 2021 - Nové trendy v niťovém liftingu obličeje, IMA, Praha

27. 5. 2021 - Kurz aplikace botulotoxinu a kyseliny hyaluronové, IPVZ, Praha

21. 5. 2021 - Bioremodeling and full face treatment, IBSA, Praha

23. 1. 2021 - Certifikované školení aplikace výplňových materiálů firmy Hyamira, Praha

9. - 10. 10. 2020 - Podzimní škola dermatohistopatologie - Bioptická laboratoř Plzeň

21. 9. - 25. 9. 2020 - Kurz základy dermatovenerologie - FNKV, Praha

14. - 15. 11. 2018 - Clinical Observation Program Naples, Instituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale, Naples, Italy

15. 5. 2018 - Teoreticko - praktický certifikovaný kurz produktů firmy Juliette Armand, Praha

2016 - SVOČ - Ruptura šlachy čtyřhlavého stehenního svalu ve vztahu k metabolickým onemocněním, Školitel: doc. MUDr. T. Pavelka, PhD., Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

Členství ve společnostech

Česká lékařská komora
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Aesthetic Multispecialty Society
Medical Dermatology Society
Canadian Association of Medical Aesthetics International Dermoscopy Society

Jazykové znalosti

Angličtina - pokročilý, 2019 zkouška v rámci Ph.D. studia 

Němčina - základní