MUDr. Petr Velčevský  

 

Vzdělání

 • Specializovaná způsobilost (dříve atestace 2. stupně) z oboru dermatovenerologie (2011)

 • Promoce na 2. Lékařské fakultě UK v Praze (2006)

 • Odborná stáž, Perth, Austrálie (2000-2001)

Praxe

 • Dermatovenerologická klinika 1. LF UK v Praze - ambulantní specialista v oblasti laserové a fotodynamické terapie (2006-2011)

 • Lasermed 2011-2017

 • Publikační činnost v odborné literatuře

 • Školicí a přednášková činnost

Členství v odborných společnostech

 • Dermatovenerologická společnost ČLS JEP

 • Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Certifikace

 • certifikáty k aplikaci výplňových materiálů

 • certifikát k aplikaci botulotoxinu

 • certifikát k provádění chemického peelingu

 • certifikát k provádění mesoterapie

 • certifikáty k práci s laserovými přístroji

 • certifikát k práci s mesonitěmi Monsoon

 • certifikát k provádění niťového liftingu Aptos